Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Duy Trung vào 13/08/2013 22:26

phố triển lãm người

phố triển lãm đời

phố trưng bày
mỗi ngày

20.05.2013