Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Duy Trung vào 13/08/2013 22:38

lão cột đèn
đỏ hoe mắt.thức
gục đầu.soi
ký ức

24.03.12