Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Duy Trung vào 05/06/2008 22:52

Tâm hồn vô biên
Cho tình yêu bất tận