07/07/2022 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 4
陪族叔開部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭其四

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/12/2005 14:33

 

Nguyên tác

洞庭湖西秋月輝,
瀟湘江北早鴻飛。
醉客滿船歌白苧,
不知霜露入秋衣。

Phiên âm

Động Đình hồ tây thu nguyệt huy,
Tiêu Tương giang bắc tảo hồng phi.
Tuý khách mãn thuyền ca Bạch trữ[1],
Bất tri sương lộ nhập thu y.

Dịch nghĩa

Mé tây hồ Động Đình, trăng thu sáng
Phía bắc sông Tiêu, Tương, chim hồng sớm bay về
Đầy thuyền khách say hát bài ca Bạch trữ
Chẳng biết sương móc thấm vào áo mùa thu

Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Mé tây hồ Động trăng thu sáng,
Phía bắc sông Tương nhạn sớm bay.
Thuyền khách say ngâm câu Bạch trữ,
Nhướng quên áo thấm móc thu đầy.
(Năm 759)

[1] Tên một điệu nhạc cổ, kiểu Nhạc phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 4