清溪行

清溪清我心,
水色異諸水。
借問新安江,
見底何如此?
人行明鏡中,
烏度屏風里。
向晚猩猩啼,
空悲遠游子。

 

Thanh Khê hành

Thanh Khê thanh ngã tâm,
Thuỷ sắc dị chư thuỷ,
Tá vấn Tân An giang,
Kiến để hà như thử?
Nhân hành minh kính trung,
Điểu độ bình phong lý,
Hướng vãn tinh tinh đề,
Không bi viễn du tử

 

Dịch nghĩa

Suối Thanh Khê làm ta sáng lòng,
Sắc nước không như các nước khác.
Thử hỏi sông Tân An,
Xem đáy có trong bằng đáy nơi đây không?
Người đi bóng phản chiếu trong tấm gương nước,
Chim bay trong rừng núi đẹp như vẽ trong bức bình phong.
Tiếng vượn tinh tinh hú trong lúc chiều về,
Làm kẻ đi chơi xa nhà chạnh sầu bi suông.


Suối Thanh Khê nay trong huyện Trì Châu, tỉnh An Huy. Tân An giang là thượng nguồn của Chiết giang. Sông này phát nguyên từ núi Hoàng trong tỉnh An Huy.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối Thanh Khê làm ta lòng sáng
Sắc nước đây không giống nước nào
Tân An thử hỏi xem sao
Đáy trong có được phần nào đáy đây?
Người đi bóng chiếu ngay trên kính
Chim bay trong cảnh giống bình phong
Chiều về hú vượn tinh tinh
Khách du bỗng thấy chạnh lòng sầu bi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Khe trong tâm ta trong
Sắc nước khác mọi giòng
Sông Tân An xin hỏi
Thấy đáy thế này không?
Người đi in gương sáng
Chim quá hiện bình phong
Chiều xuống vượn rừng hú
Sầu bi lữ khách lòng.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thanh Khê suối gợi ta thanh lòng,
Sắc nước không như các nước sông.
Sao nhỉ Tân An sông thử hỏi?
Có trong ở đáy bằng đây không?
Người đi bóng chiếu trong gương nước,
Chim lượn trong non đẹp tựa phông.
Chiều xế tinh kêu cùng vượn hú,
Khách chơi xa chạnh sầu trong lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời