Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi ltvannhi vào 22/10/2012 09:18

上皇西巡南京歌其一

胡塵輕拂建章臺,
聖主西巡蜀道來。
劍壁門高五千尺,
石為樓閣九天開。

 

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 01

Hồ trần khinh phất kiến Chương Đài,
Thánh chủ tây tuần Thục đạo lai.
Kiếm Bích Môn cao ngũ thiên xích,
Thạch vi lâu các cửu thiên khai.

 

Dịch nghĩa

Bụi giặc Hồ nhẹ phớt trên đường Chương Đài,
Nhà vua đi về hướng tây đi tuần ở đất Thục.
Cửa Kiếm Bích cao những năm ngàn thước,
Đá tạo thành lầu như mở ra chín tầng trời.


Năm 755, An Lộc Sơn tạo phản, kéo quân chiếm hai kinh đô, Đường Huyền Tông phải chạy lánh nạn vào Thành Đô đất Thục. Ông nhường ngôi cho con, lên làm thái thượng hoàng. Tác giả nói tránh là thượng hoàng đi tuần phương tây khi làm mười bài này. Trường An là tây kinh, Lạc Dương là đông kinh, nay lánh nạn Thành Đô, Đường Huyền Tông gọi Thành Đô là nam kinh, cung ông ở tạm gọi là cung Hoa Dương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngao_0p

Giặc Hồ vấy bụi nhiễu Chương Đài
Thánh chủ tuần tây đường Thục dài.
Cửa Kiếm Bích cao năm ngàn thước
Chín tầng trời mở đá ra oai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giặc Hồ lộng Kiến Chương trong lúc
Thánh thượng tuần đất Thục phương tây
Núi non cửa Kiếm cao dày
Chập trùng như thể lâu đài cõi trên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chương Đài phất lớp bụi Hồ
Tuần du thánh chúa đi về phương tây
Năm ngàn thước cửa thành cao
Gác lầu đá dựng cõi trời mở ra

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giặc Hồ phất bụi đường Chương Đài,
Đất Thục vua tuần tây hướng dài.
Kiếm Bích cao năm ngàn thước cửa,
Thành lầu đá tạo cửa trời khai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời