望夫石

仿佛古容儀,
含愁帶曙輝。
露如今日淚,
苔似昔年衣。
有恨同湘女,
無言類楚妃。
寂然芳靄內,
猶若待夫歸。

 

Vọng phu thạch

Phảng phất cổ dung nghi,
Hàm sầu đới thự huy.
Lộ như kim nhật lệ,
Đài tự tích niên y.
Hữu hận đồng Tương nữ,
Vô ngôn loại Sở phi.
Tịch nhiên phương ái nội,
Do nhược đãi phu quy.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tưởng tợ dung mạo xưa,
Ôm sầu dưới nắng mai.
Rêu xanh áo năm trước,
Sương móc lệ hôm nay.
Không nói như phi Sở,
Gái Tương chia hận nầy.
Tịch mịch mù thơm thấm,
Chờ chồng đứng buồn ngây.

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dung nhan phảng phất ngày xưa,
Ôm sầu dưới nắng mai, trưa bao ngày.
Móc sương như lệ hôm nay,
Rêu xanh năm trước bám đầy áo đây.
Gái Tương chia hận sầu nầy.
Không lời như Sở phi đây hiếm tài.
Lặng yên thơm thấm mùi đầy,
Nhớ chồng đứng mãi buồn ngây đợi chờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Dung nhan như người cũ,
Bình minh, muộn phiền bày.
Khăn xanh rêu năm ngoái,
Lệ sương giáng sáng nay.
Đừng vịt vờ chung thuỷ,
Chớ ân hận mất thây.
Lặng yên thơm mà thấm,
Chờ chồng nên buồn ngây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời