Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2008 05:11

口號贈徵君廬鴻,此公時被召

陶令辭彭澤,
梁鴻入會稽。
我尋高士傳,
君與古人齊。
雲臥留丹壑,
天書降紫泥。
不知楊伯起,
早晚向關西。

 

Khẩu hào tặng trưng quân Lư Hồng, thử công thì bị triệu

Đào lệnh từ Bành Trạch,
Lương Hồng nhập Cối Kê.
Ngã tầm cao sĩ truyện,
Quân dữ cổ nhân tề.
Vân ngoạ lưu đan hác,
Thiên thư giáng tử nê.
Bất tri Dương Bá Khởi,
Tảo vãn hướng Quan tây.

 

Dịch nghĩa

Đào Tiềm từ chức lệnh Bành Thạch,
Lương Hồng vào Cối Kê.
Ta tìm truyện các danh nhân,
Thấy ông với người xưa giống nhau.
Mây lơ lửng trên hang núi đỏ,
Chiếu vua vời với dấu ấn tía gửi tới.
Không biết truyện Dương Bá Khởi,
Sớm muộn gì ông cũng trở về Quan Tây.


Lư Hồng hiệu Trưng Quân, người đương thời với Lý Bạch, ẩn cư tại Quan Tây. Năm 717, Đường Huyền Tông triệu vào cung, ban chức Gián nghị đại phu, ông không nhận.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Giã từ Bành Trạch, Đào Tiềm,
Lương Hồng thôi đã băng miền Cối Kê.
Ta tìm cao sĩ tỉ tê,
Xem ra bác cũng sánh kề cổ nhân.
Ngoài mây, núi vẫn giàn hàng,
Sách trời giăng giữa bãi non chữ bày.
Dậy chưa, Dương Bá có hay?
Quan Tây sớm muộn hãy quay trở về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bành Trạch, Đào từ giã,
Cối Kê, Lương tới đây.
Ta tìm truyện nghĩa hiệp,
Ông sánh cổ nhân tày.
Khe đỏ mây ngàn phủ,
Thư trời chữ thắm bay.
Chẳng hay Dương Bá dậy,
Sớm tối về Quan tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông họ Đào từ quan Bành Trạch
Người Lương Hồng du nhập Cối Kê
Cao nhân tiểu sử tìm về
Thấy ông tương xứng mọi bề người xưa
Mây lơ lửng trên bờ núi đỏ
Chiếu vua với ấn tía rõ ràng
Chẳng hay Bá Khởi họ Dương
Thế nào ông cũng về đường Quan Tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Quận Cối kẻ tìm nơi ẩn dật
Huyện Bành người nạp ấn thân dân
Thanh phong như vẽ lòng cao sĩ
Khiết hạnh thêm trong giá cổ nhân
Núi tuyết hang vàng đành đã lẩn
Chiều trời chữ tía cũng không gần
Quan Tây ai biết thầy Dương Chấn
Tuổi chẵn năm mươi kịp tướng quân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ quan Bành Thạch, Đào Tiềm
Lương Hồng thôi chẳng vào miền Cối Kê.
Ta tìm danh sĩ về quê,
Thấy ông cũng đáng sánh kề cổ nhân.
Trên hang lơ lửng mây vần,
Chiếu vua vời với ấn vàng gửi trao.
Truyện Dương Bá Khởi biết sao,
Nay mai ông cũng trở vào Quan Tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời