平虜將軍妻

平虜將軍婦,
入門二十年。
君心自有悅,
妾寵豈能專。
出解床前帳,
行吟道上篇。
古人不唾井,
莫忘昔纏綿。

 

Bình lỗ tướng quân thê

Bình lỗ tướng quân thê,
Nhập môn nhị thập niên.
Quân tâm tự hữu duyệt,
Thiếp sủng khởi năng chuyên?
Xuất giải sàng tiền trướng,
Hành ngâm đạo thượng thiên.
Cổ nhân bất thoá tỉnh,
Mạc vong tích triền miên.

 

Dịch nghĩa

Vợ của bình lỗ tướng quân,
Tới làm dâu đã hai mươi năm.
Nay chàng có niềm vui khác,
Thiếp há còn được yêu mến mãi?
Ra đi tháo bức màn trước giường xuống,
Trên đường ngâm một bài thơ.
Người xưa không nhổ xuống giếng cũ,
Xin chớ quên bao ngày tháng bên nhau.


Về xuất xứ của bài thơ, xin xem chú thích ở bài Đại Lưu Huân xuất thê Vương thị tác 代劉勳出妻王氏作 của Tào Phi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vợ bình lỗ tướng quân,
Xuất giá hai mươi năm.
Chàng có niềm vui mới,
Thiếp còn cần mãi chăng?
Ra đi gỡ màn xuống,
Ngâm một bài trên đường.
Xưa chẳng nhổ vào giếng,
Nghĩa tình xin vấn vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vợ chàng Bình Lỗ tướng quân
Tính ra hai chục năm trường làm dâu
Nay chàng có kẻ khác rồi
Làm sao thiếp giữ trọn đời yêu thương
Ra đi hạ bức màn giường
Bùi ngùi cất bước trên đường ngâm thơ
Người xưa chẳng nhổ giếng xưa
Sao quên ngày tháng cận kề bên nhau

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Là vợ của tướng quân bình lỗ
Em làm dâu năm đã hai mươi
Nay chàng có khác niềm vui
Thiếp đâu còn được chàng yêu nữa giờ
Đi tháo màn trước giường xuống đã
Trên đường đi ngâm thoả một bài
Người xưa không nhổ giếng khơi
Xin chàng nhớ lại tháng ngày bên nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vợ của chàng bình lỗ tướng quân,
Làm dâu tròn đã hai mươi xuân.
Nay chàng lại có niềm vui mới,
Cùng thiếp tình yêu đã nhạt dần.
Ra đi nay tháo bức màn trướng,
Trên đường ngâm một bài thơ vần.
Chẳng nhổ, người xưa, vào giếng cũ,
Chớ quên ngày tháng thiếp chàng gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạo Vũ

Vợ tướng quân bình lỗ
Làm dâu hai mươi năm
Nay chàng có kẻ khác
Thiếp còn yêu mãi chăng
Ra đi gỡ màn xuống
Ngâm bài thơ trên đường
Người xưa đâu nhổ giếng
Nghĩa tình xin vấn vương

Hạo Vũ
15.00
Trả lời