Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2014 12:57

寄淮南友人

紅顏悲舊國,
青歲歇芳洲。
詔,
空持寶劍遊。
海雲迷驛道,
江月隱鄉樓。
復作淮南客,
因逢桂樹留。

 

Ký Hoài Nam hữu nhân

Hồng nhan bi cựu quốc,
Thanh tuế yết phương châu.
Bất đắc kim môn chiếu,
Không trì bảo kiếm du.
Hải vân mê dịch đạo,
Giang nguyệt ẩn hương lâu.
Phục tác Hoài Nam khách,
Nhân phùng quế thụ lưu.

 

Dịch nghĩa

Khách má hồng thấy buồn nơi nước Sở cũ,
Tuổi xanh đã mòn mỏi nơi bãi thơm.
Không nhận được chiếu vua vời ra làm quan,
Đành đeo kiếm quý đi lang thang.
Mây từ biển phủ mờ đường giao thông,
Lầu quê nhà ẩn trong ánh trăng chiếu trên sông.
Lại làm khách du đất Hoài Nam,
Nhân gặp thân cây quế, viết để lại bài này.


Hoài Nam là phần đất phía nam sông Hoài, trong địa phận tỉnh An Huy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách má hồng buồn nơi nước cũ
Tuổi xanh đà tàn ở bãi thơm
Chiếu vua chẳng thấy gì hơn
Đành đeo bảo kiếm lên đường ngao du
Mây biển đông phủ mờ đường xá
Ánh trăng sông soi cả quê nhà
Hoài Nam lại khách phương xa
Nhân qua cây quế, lưu thơ cho người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách má hồng buồn nước cũ chăng?
Tuổi xanh mòn mỏi bãi thơm tàn.
Làm quan chẳng chiếu do vua gửi,
Kiếm quý đành đeo mãi thở than.
Mây phủ đường đi mờ phía biển,
Lầu quê nhà ẩn chiếu sông trăng.
Đất Hoài Nam lại làm du khách,
Cây quế gặp thân viết mấy vần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời