25/03/2023 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Hoài Nam hữu nhân
寄淮南友人

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2014 12:57

 

Nguyên tác

紅顏悲舊國,
青歲歇芳洲。
詔,
空持寶劍遊。
海雲迷驛道,
江月隱鄉樓。
復作淮南客,
因逢桂樹留。

Phiên âm

Hồng nhan bi cựu quốc[1],
Thanh tuế yết phương châu.
Bất đắc kim môn chiếu,
Không trì bảo kiếm du.
Hải vân mê dịch đạo,
Giang nguyệt ẩn hương lâu.
Phục tác Hoài Nam khách,
Nhân phùng quế thụ lưu.

Dịch nghĩa

Khách má hồng thấy buồn nơi nước Sở cũ,
Tuổi xanh đã mòn mỏi nơi bãi thơm.
Không nhận được chiếu vua vời ra làm quan,
Đành đeo kiếm quý đi lang thang.
Mây từ biển phủ mờ đường giao thông,
Lầu quê nhà ẩn trong ánh trăng chiếu trên sông.
Lại làm khách du đất Hoài Nam,
Nhân gặp thân cây quế, viết để lại bài này.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách má hồng buồn nơi nước cũ
Tuổi xanh đà tàn ở bãi thơm
Chiếu vua chẳng thấy gì hơn
Đành đeo bảo kiếm lên đường ngao du
Mây biển đông phủ mờ đường xá
Ánh trăng sông soi cả quê nhà
Hoài Nam lại khách phương xa
Nhân qua cây quế, lưu thơ cho người
Hoài Nam là phần đất phía nam sông Hoài, trong địa phận tỉnh An Huy.

[1] Tức An Huy, xưa thuộc nước Sở thời Chiến Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Ký Hoài Nam hữu nhân