送裴十八圖南歸嵩山其二

君思潁水綠,
忽復歸嵩岑。
歸時莫洗耳,
為我洗其心。
洗心得真情,
洗耳徒買名。
謝公終一起,
相與濟蒼生。

 

Tống Bùi thập bát đồ nam quy Tung Sơn kỳ 2

Quân tư Dĩnh thủy lục,
Hốt phục quy Tung sầm.
Quy thì mạc tẩy nhĩ,
Vi ngã tẩy kỳ tâm.
Tẩy tâm đắc chân tình,
Tẩy nhĩ đồ mãi danh.
Tạ công chung nhất khởi,
Tương dữ tế thương sinh.

 

Dịch nghĩa

Ông luôn nghĩ về sông Dĩnh,
Chợt quay về núi Tung.
Lúc về chớ có rửa tai,
Vì ta hãy rửa tấm lòng.
Rửa lòng thì có được tình thực,
Rửa tai thì tính chuyện mua danh lợi.
Ông Tạ Công rút cục chung một ý,
Là cùng lo giúp dân nghèo.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Nước biếc ông luôn nghĩ,
Chợt quay về núi Tung.
Khi về tai chớ rửa,
Vì ta hãy rửa lòng.
Rửa lòng được tình thực,
Rửa tai là mua danh.
Tạ Công cùng một ý,
Cùng giúp đỡ dân lành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Anh nhớ nước sông Dĩnh xanh,
Chợt quay về lại non Tung.
Lúc về tai chớ rửa nhé,
Hãy rửa vì ta lòng anh !
Lòng rửa nhận về tình thật,
Rửa tai đường bán mua danh !
Tạ Công rốt cũng cùng chí ,
Góp sức cứu cho dân sanh !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ màu xanh nước dòng sông Dĩnh
Ông bỗng nhiên chợt tỉnh về Tung
Rửa tai chớ giống người khùng
Vì tôi ông hãy rửa lòng cho trong
Rửa tâm mới thấy lòng chân thật
Rửa tai thì thực chất mua danh
Ông nhà họ Tạ cuối cùng
Cứu sinh linh khỏi cuộc chinh chiến tồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nhớ về sông Dĩnh xanh rờn,
Bỗng nhiên anh trở về nguồn Tung Sơn.
Rửa tai, xin chớ bận lòng,
Tôi mong anh rửa tâm hồn chính anh.
Rửa tâm mới đạt chân tình,
Rửa tai chỉ chuốc hư danh rỡm đời
Tạ gia hợp lực lại rồi,
Trong cơn binh biến cứu người lầm than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Dĩnh ông nghĩ về luôn,
Chợt quay về dãy Tung sơn cao dày.
Lúc về chớ có rửa tai ,
Vì ta hãy rửa lòng này cho trong.
Có ngay tình thực rửa lòng,
Rửa tai tính chuyện mua ròng lợi danh.
Tạ Công rút cục ý chung,
Dân nghèo lo giúp là cùng ý ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời