送澹公歸嵩山龍潭寺葬本師

野煙秋水蒼茫遠,
禪境真機去住閒。
雙樹為家思舊壑,
千花成塔禮寒山。
洞宮曾向龍邊宿,
雲徑應從鳥外還。
莫戀本師金骨地,
空門無處復無關。

 

Tống Đạm Công quy Tung Sơn Long Đàm tự táng bản sư

Dã yên thu thuỷ thương mang viễn,
Thiền cảnh chân cơ khứ trú nhàn.
Song thụ vi gia tư cựu hác,
Thiên hoa thành tháp lễ hàn sơn.
Động cung tằng hướng long biên túc,
Vân kính ưng tòng điểu ngoại hoàn.
Mạc luyến bản sư kim cốt địa,
Không môn vô xứ phục vô quan.

 

Dịch nghĩa

Khói đồng, nước thu bát ngát xa xôi
Ở nơi cõi thiền, cơ thực, đi hay ở đều thanh nhàn
Hai cây là nhà, nhớ dòng khe cũ
Ngàn hoa làm tháp, lễ nơi núi lạnh
Một khi đã đến ở bên rồng trong cung sâu thẳm
Xin hãy theo lối chim bay trên đường mây mà trở lại đây
Chớ nên lưu luyến chốn đặt cốt vàng của bổn sư
Vì cửa không thì không có nơi chốn mà cũng không có then cài

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nước thu, đồng khói xa thăm thẳm
Đi ở, cõi thiền luôn thảnh thơi
Song thụ làm nhà, nhớ khe cũ
Ngàn hoa xây tháp, lễ non ai
Cung rồng khi đã sang bên đó
Hãy dõi đường chim, lại chốn này
Nơi đặt cốt vàng, đừng quyến luyến
Cửa không không chỗ, chẳng then cài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông mùa thu khói mờ man mác
Thiền cảnh dù sống thác cũng nhàn
Hai cây nhà đủ trong hang
Ngàn hoa thành tháp lễ bàn trong non
Khi quan tài đã an long mạch
Đường chim bay tìm cách trở về
Xin dừng lưu luyến xương kia
Cửa không không chốn cũng vô then cài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời