22/07/2024 02:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Bùi thập bát đồ nam quy Tung Sơn kỳ 2
送裴十八圖南歸嵩山其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 24/07/2011 11:23

 

Nguyên tác

君思潁水綠,
忽復歸嵩岑。
歸時莫洗耳,
為我洗其心。
洗心得真情,
洗耳徒買名。
謝公終一起,
相與濟蒼生。

Phiên âm

Quân tư Dĩnh thủy lục,
Hốt phục quy Tung sầm.
Quy thì mạc tẩy nhĩ[1],
Vi ngã tẩy kỳ tâm.
Tẩy tâm đắc chân tình,
Tẩy nhĩ đồ mãi danh.
Tạ công chung nhất khởi,
Tương dữ tế thương sinh.

Dịch nghĩa

Ông luôn nghĩ về sông Dĩnh,
Chợt quay về núi Tung.
Lúc về chớ có rửa tai,
Vì ta hãy rửa tấm lòng.
Rửa lòng thì có được tình thực,
Rửa tai thì tính chuyện mua danh lợi.
Ông Tạ Công rút cục chung một ý,
Là cùng lo giúp dân nghèo.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Nước biếc ông luôn nghĩ,
Chợt quay về núi Tung.
Khi về tai chớ rửa,
Vì ta hãy rửa lòng.
Rửa lòng được tình thực,
Rửa tai là mua danh.
Tạ Công cùng một ý,
Cùng giúp đỡ dân lành.
[1] Rửa tai. Sào Phủ được vua Nghêu mời đến truyền ngôi cho, ông từ chối rồi ra suối rửa tai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tống Bùi thập bát đồ nam quy Tung Sơn kỳ 2