Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 13:12

秋浦歌其九

江祖一片石,
青天掃畫屏。
題詩留萬古,
綠字錦苔生。

 

Thu phố ca kỳ 09

Giang tổ nhất phiến thạch
Thanh thiên tảo họa bình
Đề thi lưu vạn cổ
Lục tự cẩm đài sinh.


(Năm 754)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nguồn sông là phiến đá
Trời lau sạch họa bình
Đề thơ cho hậu thế
Rêu gấm phủ thơ mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Họa bình trời biếc rửa,
Phiến đá nước nguồn tràn.
Thơ chép truyền muôn thưở,
Chữ xanh rêu gấm lan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Nguồn sông phiến đá bên ghềnh,
Trời kia lau sạch như tranh bao giờ.
Ta vì vạn cổ đề thơ,
Rêu nay như gấm đang chờ phủ lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầu nguồn sông có một phiến đá
Gió quét thành bức hoạ bình phong
Thơ lưu vạn cổ đôi dòng
Chữ xanh rêu gấm đã phong kín rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguồn sông là phiến đá gành,
Trời xanh lau sạch bức tranh hoạ bình.
Đề thơ cho hậu thế mình,
Thơ ghi rêu gấm mãi sinh phủ ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời