28/11/2022 05:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 09
秋浦歌其九

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 13:12

 

Nguyên tác

江祖一片石,
青天掃畫屏。
題詩留萬古,
綠字錦苔生。

Phiên âm

Giang tổ nhất phiến thạch
Thanh thiên tảo họa bình
Đề thi lưu vạn cổ
Lục tự cẩm đài sinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nguồn sông là phiến đá
Trời lau sạch họa bình
Đề thơ cho hậu thế
Rêu gấm phủ thơ mình.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 09