Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi ltvannhi vào 09/11/2012 10:32

上皇西巡南京歌其七

錦水東流繞錦城,
星橋北掛象天星。
四海此中朝聖主,
峨眉山下列仙庭。

 

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 07

Cẩm thuỷ đông lưu nhiễu cẩm thành,
Tinh Kiều bắc quải tượng thiên tinh.
Tứ hải thử trung triêu thánh chủ,
Nga My sơn hạ liệt tiên đình.

 

Dịch nghĩa

Nước sông Cẩm chảy về đông quây quanh thành gấm,
Những cây cầu rủ xuống từ hướng bắc như sao trên trời.
Bốn biển tụ lại chầu nhà vua,
Dưới núi Nga My các vị tiên đứng (chờ) ở dưới sân.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngao_0p

Sông Cẩm xuôi đông dệt gấm thành,
Tinh Kiều, Bắc Đẩu cũng sao xanh.
Bốn biển một lòng chầu Thánh chúa
Nga My, tiên đứng đợi sân đình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông xuôi sông Cẩm lượn thành
Tinh Kiều bắc rũ tựa chừng trời sao
Chầu vua bốn biển về đây
Chúng tiên dưới núi Nga Mi đón người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước sông Cẩm chảy quanh thành gấm
Nhóm Tinh Kiều trông giống sao trời
Về chầu thánh chủ mọi nơi
Triều đình tiên thánh hiện thời Nga My.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuôi đông sông Cẩm quanh thành gấm,
Từ bắc rủ cầu sao giữa trời.
Tụ lại chầu vua cùng bốn biển,
Nga My dưới núi sân tiên chờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời