18/11/2019 14:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 07
上皇西巡南京歌其七

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi ltvannhi vào 09/11/2012 10:32

 

Nguyên tác

錦水東流繞錦城,
星橋北掛象天星。
四海此中朝聖主,
峨眉山下列仙庭。

Phiên âm

Cẩm thuỷ đông lưu nhiễu cẩm thành[1],
Tinh Kiều[2] bắc quải tượng thiên tinh.
Tứ hải thử trung triêu thánh chủ,
Nga My sơn hạ liệt tiên đình.

Dịch nghĩa

Nước sông Cẩm chảy về đông quây quanh thành gấm,
Những cây cầu rủ xuống từ hướng bắc như sao trên trời.
Bốn biển tụ lại chầu nhà vua,
Dưới núi Nga My các vị tiên đứng (chờ) ở dưới sân.

Bản dịch (của Bản dịch của Ngao_0p)

Sông Cẩm xuôi đông dệt gấm thành,
Tinh Kiều, Bắc Đẩu cũng sao xanh.
Bốn biển một lòng chầu Thánh chúa
Nga My, tiên đứng đợi sân đình.
[1] Chỉ Thành Đô.
[2] Trên sông Cẩm giang có bảy chiếc cầu bắc qua xếp vị trí gần giống sao Bắc Đẩu nên còn còn gọi là Tinh Kiều (cầu sao).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 07