25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Tương Dương (4)

Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2008 16:03

襄陽歌

落日欲沒峴山西,
倒著接襪花下迷。
襄陽小兒齊拍手,
欄街爭唱《白銅鞮》。
傍人借問笑何事,
笑殺山公醉似泥。
鸕鶿杓,鸚鵡杯,
百年三萬六千日,
一日須傾三百杯。
遙看漢水鴨頭綠,
恰似蒲桃初酦醅。
此江若變作春酒,
壘曲便築糟丘臺。
千金駿馬換少妾,
醉坐雕鞍歌《落梅》。
車傍側挂一壺酒,
鳳笙龍管行相催。
咸陽市上嘆黃犬,
何如月下傾金罍。
君不見:
晉朝羊公一片石,
龜龍剝落生莓苔。
淚亦不能為之墮,
心亦不能為之哀。
誰能憂彼身後事,
金鳧銀鴨葬死灰。
清風朗月不用一錢買,
玉山自倒非人推。
舒州杓,力士鐺,
李白與爾同死生。
襄王雲雨今安在,
江水東流猿夜聲。

 

Tương Dương ca

Lạc nhật dục một Hiện Sơn tê (tây),
Đảo trước tiếp ly hoa hạ mê.
Tương Dương tiểu nhi tề phách thủ,
Lan nhai tranh xướng "Bạch đồng đê".
Bàng nhân tá vấn tiếu hà sự,
Tiếu sát sơn công tuý tự nê.
Lô tư thược, anh vũ bôi,
Bách niên tam vạn lục thiên nhật,
Nhất nhật tu khuynh tam bách bôi.
Dao khán Hán thuỷ áp đầu lục,
Kháp tự bồ đào sơ bát phôi.
Thử giang nhược biến tác xuân tửu,
Luỹ khúc tiện trúc Tao Khâu đài.
Thiên kim tuấn mã hoán thiếu thiếp,
Tuý toạ điêu yên ca "Lạc mai".
Xa bàng trắc quải nhất hồ tửu,
Phụng sinh long quản hành tương thôi.
Hàm Dương thị thượng thán hoàng khuyển,
Hà như nguyệt hạ khuynh kim lôi.
Quân bất kiến:
Tấn triều Dương công nhất phiến thạch,
Quy long bác lạc sinh môi đài.
Lệ diệc bất năng vi chi đoạ,
Tâm diệc bất năng vi chi ai.
Thuỳ năng ưu bỉ thân hậu sự,
Kim phù ngân áp táng tử hôi.
Thanh phong lãng nguyệt bất dụng nhất tiền mãi,
Ngọc sơn tự đảo phi nhân suy.
Thư Châu thược, lực sĩ đang,
Lý Bạch dữ nhĩ đồng tử sinh.
Tương vương vân vũ kim an tại,
Giang thuỷ đông lưu viên dạ thanh.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đông Hiện Sơn mặt trời sắp lặn,
Bên hoa, xoay khăn, luống mải mê.
Trẻ con Tương Dương vỗ tay rộn,
Ngăn lối tranh hát "Bạch đầu đê".
Người bên ướm hỏi, cười chi thế?
Cười ông già núi say bét nhè.
Chén anh vũ, muôi lô từ,
Trăm năm, ngày tròn ba vạn sáu,
Một ngày ba trăm chén cũng ừ.
Hãy trông sông Hán nước xanh biếc,
Rượu vừa mới ủ đang mùa nho.
Ví như sông khói biến thành rượu,
Đài Tao Khâu, men đắp mà nên.
Ngựa quý ngàn vàng, đổi vợ bé,
Hát khúc "Mơ rụng" ngồi trên yên.
Bên xe, lủng lẳng, một hồ rượu,
Sáo rồng, sênh phượng đi không dừng.
Giữa chợ Hàm Dương, chó vàng ngán,
Chi bằng dưới trăng vò vàng nghiêng.
Thấy chăng ai:
Đời Tấn, Dương Công, một phiến đá,
Đầu rùa đã vỡ, rêu mốc hoen.
Nước mắt còn đâu mà nhỏ nữa,
Chẳng còn lòng nào mà xót thương.
...
... (bản dịch thiếu)
Trăng trong gió mát một đồng mua chẳng tốn,
Núi Ngọc không xô mà đổ ùm.
Muôi Thư Châu, tráng sĩ gõ,
Lý Bạch tôi, xin sống chết cùng.
Tương Vương mây mưa giờ đâu nhỉ?
Sông chảy về đông, tiếng vượn buồn...


Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngao_0p

Tây Hiện Sơn vầng dương đương lặn
Ngã, bám hoa chẳng đặng còn mê.
Tương Dương trẻ vổ tay hề,
Ngăn đường hát "Bạch Đồng Đê" reo hò.
Lại có kẻ tò mò muốn biết,
Ra lão già nét bét hèm say.
Thìa lô từ, chén vẹt bay,
Tính ba vạn sáu ngàn ngày: trăm năm.
Một ngày nốc ba trăm chén rượu
Hán Thuỷ xanh, xa ngỡ vịt bầu
Bồ đào, rượu mới như nhau,
Nước sông kia cũng nhuộm màu rượu Xuân.
Đài ăn nhậu dựng tầng theo luỹ
Đổi vợ xinh, thoả ý ngựa hay.
Trên yên say hát "Lạc mai"
Xe bên giắt rượu miệt mài nhâm nhi
Sáo rồng đâu, giục đi sênh phượng,
Chó vàng than chi ngượng Hàm Dương
Trăng thanh sao chẳng chén vàng?
Còn ai có thấy miên man quang thiều.
Như Dương Công, Tấn triều bia dựng
Rêu đài xanh phủ cứng đầu rùa
Lệ còn đâu nữa cay chua
Lòng nào thương tiếc những mùa đã qua.
Trăng với gió ai đà mua vậy
Núi Ngọc Sơn ai đẩy như đùa.
Thìa Tiêu châu, lực sĩ khua
Tử, sanh Lý Bạch hơn thua quyết cùng.
Đỉnh Vu Sơn trập trùng trông ngóng
Chốn mây mưa đâu bóng Tương Vương?
Về đông sông chảy dặm trường,
Đêm nghe tiếng vượn bi thương bên trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời