陪族叔開部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭其一

洞庭西望楚江分,
水盡南天不見雲。
日落長沙秋色遠,
不知何處弔湘君。

 

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 1

Động Đình tây vọng Sở giang phân,
Thuỷ tận nam thiên bất kiến vân.
Nhật lạc Trường Sa thu sắc viễn,
Bất tri hà xứ điếu Tương quân.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Động Đình sông Sở phân chia
Không mây nước trắng một màu trời nam
Trường Sa chiều xuống thu vàng
Đi tìm thăm đấng Tương Quân xứ nào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Động Đình, sông Sở chia phía tây,
Nước tận trời nam, không áng mây.
Trường Sa chiều xuống, thu xa thẳm,
Muốn viếng Tương Quân, chốn nào đây?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Động Đình tây ngóng Sở giang phân,
Nước tận trời nam mây chẳng vần.
Trời lặn Trường Sa thu sắc thẳm,
Chẳng hay nào xứ viếng Tương Quân.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Động Đình tây Sở sông phân cách
Nước trời nam một mạch không mây
Trường Sa chiều xuống thu bầy
Tương Quân muốn viếng chẳng hay chốn nào?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tây ngóng Động Đình dòng Sở phân
Trời nam nước biếc bóng mây không
Trường Sa chiều tối mờ thu sắc
Chẳng biết nơi nào viếng cố nhân

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dịch thơ

Động Đình hà Sở chia đôi
Trời Nam sông trắng mây trôi kiếp trời
Trường Sa thu xuống sao mời
Tương Quân có thấu những lời của ta

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Động Đình tây ngóng Sở dòng phân,
Nước biếc Trời nam mây chẳng vần.
Trời lặn Trường Sa thu mịt sắc,
Nơi nào chẳng biết viếng Tương quân.

14.00
Trả lời