同燕公泛洞庭

風光淅淅草中飄,
日影熒熒水上遙。
幸奉瀟湘雲壑意,
山傍容與動仙橈。

 

Đồng Yên công phiếm Động Đình

Phong quang tích tích thảo trung phiêu,
Nhật ảnh huỳnh huỳnh thuỷ thượng dao.
Hạnh phụng Tiêu Tương vân hác ý,
Sơn bàng dung dữ động tiên kiêu.

 

Dịch nghĩa

Trời trong, gió nhẹ thổi vi vu vào bờ cỏ.
Nắng chói chang trên mặt nước ở xa xa.
Được hân hạnh hầu ngài, hưởng thú vui mây nước Tiêu Tương,
Bên núi an nhàn đẩy mái chèo tiên.


Yên công tức Trương Thuyết, thi nhân nổi tiếng thời Sơ Đường, để lại 253 bài thơ, quan làm tới trung thư lệnh, tước phong tới Yên quốc công. Bài này làm trong thời gian ông còn làm thứ sử Nhạc Châu, và tác giả Doãn Mậu làm tòng sự dưới quyền ông. Động Đình: hồ có cảnh rất đẹp, ở phủ Nhạc châu, tỉnh Hồ Nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời trong, gió vi vu bờ cỏ
Nắng chiếu trên nước ở xa xa
Tiêu Tương mây nước bao la
An nhàn đẩy mái chèo ngà bên non

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời thanh gió nhẹ cỏ lăn tăn
Mặt nước hồ xa ánh nắng hồng
Mây nước hầu người may có dịp
Bên non nhè nhẹ mái chèo tiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời