渡荊門送別

渡遠荊門外,
來從楚國遊。
山隨平野盡,
江入大荒流。
月下飛天鏡,
雲生結海樓。
仍憐故鄉水,
萬里送行舟。

 

Độ Kinh Môn tống biệt

Độ viễn kinh môn ngoại,
Lai tòng Sở quốc du.
Sơn tuỳ bình dã tận,
Giang nhập đại hoang lưu.
Nguyệt hạ phi thiên kính,
Vân sinh kết hải lâu.
Nhưng liên cố hương thuỷ,
Vạn lý tống hành chu.

 

Dịch nghĩa

Vượt ra xa hẳn ngoài núi Kinh Môn
Lại ngoạn du vùng Sở quốc
Núi dài thẳng tắp miền đồng bằng
Sông đổ vào chốn đồng hoang bao la
Trăng chiếu rọi xuống như gương trời bay
Mây kết tụ tạo thành lầu đài trên mặt sông
Vẫn nhớ thương dòng nước chốn quê xưa
Đã đưa tiễn thuyền ta ra đi muôn dặm


(Năm 724)

Núi Kinh Môn ở huyện Nghi Đô, tỉnh Hồ Bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trèo vượt non Kinh tới,
Dong chơi nươc Sở qua.
Núi theo đống tít tắp,
Sông chảy đất bao la.
Trăng chiếu gương trời tỏ,
Mây đùn gác biển xa.
Nhớ thương dòng nước cũ,
Muôn dặm tiễn thuyền ta.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xa vượt Kinh Môn tới,
Thong dong nước Sở chơi.
Đồng bằng trải tít núi,
Sông lạc cõi xa vời.
Trăng giống gương trời rọi,
Mây đùn lầu biển khơi.
Thương cho dòng nước cũ,
Muôn dặm tiễn thuyền trôi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Kinh Môn vượt ngút ngoài,
Đến Sở dạo chơi đây.
Núi trải khắp đồng vắng,
Sông vào chốn ngập lầy!
Gương trời, trăng toả sáng,
Gió kết biển, lầu mây.
Thương nhớ sông quê cũ,
Thuyền đi khắp dặm dài!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Kinh Môn vượt núi ra ngoài
Đến miền nước Sở đường dài biết bao
Đồng bằng chấm dứt núi cao
Dòng sông thăm thẳm chảy vào xa khơi
Trăng tà bay tấm gương trời
Biển xanh mây dựng lâu đài xa xa
Thương thay dòng nước quê nhà
Tiễn đưa muôn dặm thuyền ra xứ người

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Kinh Môn xa thẳm đã qua,
Đến chơi nước Sở, đường xa mịt mùng.
Đồng bằng, núi trải đến cùng,
Dòng sông cuồn cuộn giữa vùng cỏ xanh.
Trăng soi, như kiếng bay nhanh,
Biển xa, mây kết lại thành lầu cao.
Nước quê hương, vẫn thương sao!
Tiễn đưa vạn dặm thuyền vào xứ xa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua khỏi núi Kinh Môn là sẽ được
Đi rong chơi trên nước Sở ngày xưa
Bình nguyên từ chân núi tít xa đưa
Dòng sông chảy quanh co vào hoang dã
Trăng hạ thấp tựa gương trời bay quá
Mây âm u như toà tháp biển khơi
Thương dòng sông về quê cũ đầy vơi
Nay tiễn khách trên thuyền đi muôn dặm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trưong việt linh

Kinh Môn vượt núi đi xa
Lại sang nước Sở tà tà rong chơi
Núi đồng tít tắp chân trời
Sông dồn trút nước cõi ngoài hoang vu
Gương trời rạng mảnh trăng thu
Biển xa mây đụn tựa lầu lạ chưa
Vẫn thương dòng nước quê xưa
Lênh đênh ngàn dặm tiễn đưa con thuyền

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Thuyền sang từ Thục đến Kinh ngoài
Thăm thẳm tuyệt vời nước Sở chơi
Đồng rộng vẻ xanh lồng sắc núi
Sông trôi màu trắng lộn da trời
Trăng trong chẳng bợn, thâu đêm sáng
Mây cuốn nên hòn, suốt bể sâu
Nước cũ có lòng, ai kẻ biết
Thuyền đi vạn dặm tiễn đưa người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời