23/06/2024 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Kinh Môn tống biệt
渡荊門送別

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2007 18:04

 

Nguyên tác

渡遠荊門外,
來從楚國遊。
山隨平野盡,
江入大荒流。
月下飛天鏡,
雲生結海樓。
仍憐故鄉水,
萬里送行舟。

Phiên âm

Độ viễn kinh môn ngoại,
Lai tòng Sở quốc[1] du.
Sơn tuỳ bình dã tận,
Giang nhập đại hoang lưu.
Nguyệt hạ phi thiên kính,
Vân sinh kết hải lâu[2].
Nhưng liên cố hương thuỷ,
Vạn lý tống hành chu.

Dịch nghĩa

Vượt ra xa hẳn ngoài núi Kinh Môn
Lại ngoạn du vùng Sở quốc
Núi dài thẳng tắp miền đồng bằng
Sông đổ vào chốn đồng hoang bao la
Trăng chiếu rọi xuống như gương trời bay
Mây kết tụ tạo thành lầu đài trên mặt sông
Vẫn nhớ thương dòng nước chốn quê xưa
Đã đưa tiễn thuyền ta ra đi muôn dặm

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trèo vượt non Kinh tới,
Dong chơi nươc Sở qua.
Núi theo đống tít tắp,
Sông chảy đất bao la.
Trăng chiếu gương trời tỏ,
Mây đùn gác biển xa.
Nhớ thương dòng nước cũ,
Muôn dặm tiễn thuyền ta.
(Năm 724)

Núi Kinh Môn ở huyện Nghi Đô, tỉnh Hồ Bắc.

[1] Nay là các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc.
[2] Lầu trên biển, ảo ảnh do ánh sáng chiếu vào các lớp không khí tạo thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Độ Kinh Môn tống biệt