Dưới đây là các bài dịch của Trưong việt linh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tống biệt (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Trưong Việt Linh

Dương liễu xanh xanh sông nước lặng
Hoa dương phơi phới khắp trời xanh
Liễu cành bẻ hết hoa bay hết
Xin hỏi người đi trở lại chăng

Ảnh đại diện

Độ Kinh Môn tống biệt (Lý Bạch): Bản dịch của Trưong việt linh

Kinh Môn vượt núi đi xa
Lại sang nước Sở tà tà rong chơi
Núi đồng tít tắp chân trời
Sông dồn trút nước cõi ngoài hoang vu
Gương trời rạng mảnh trăng thu
Biển xa mây đụn tựa lầu lạ chưa
Vẫn thương dòng nước quê xưa
Lênh đênh ngàn dặm tiễn đưa con thuyền

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]