於劍湖玉山送翰林裴子輝琨之京

久受君家行義風,
後生末契更誰同。
玉山豈得終藏豹,
翰苑欣看正漸鴻。
遇嶺浮雲連海白,
懷人收水一湖空。
宦遊若問方亭者,
為道衰頹一老翁。

 

Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn tống Hàn lâm Bùi Tử Huy Côn chi kinh

Cửu thụ quân gia hành nghĩa phong,
Hậu sinh mạt khế cánh thuỳ hồng.
Ngọc Sơn khởi đắc chung tàng báo,
Hàn uyển hân khan chính tiệm hồng.
Quá lĩnh phù vân liên hải bạch,
Hoài nhân thu thuỷ nhất hồ không.
Hoạn du nhược vấn Phương Đình giả,
Vi đạo suy đồi nhất lão ông.

 

Dịch nghĩa

Từ lâu gia đình ông giữ được phong thái làm việc nghĩa
Người sinh sau, ý chí hợp với mình có mấy ai.
Ngọc Sơn há phải nơi cuối cùng để nhất con báo,
Chốn rừng bút vui mừng được thấy rõ gần chim hồng.
Mây bay qua núi nối liền với màu trắng của biển,
Mặt nước hồ thu gợi nhớ làm thành một không gian với mặt hồ.
Việc đi làm quan, nếu có hỏi đến Phương Đình này,
Thì chỉ là một ông lão làm suy đồi đạo lý mà thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Nề nếp gia môn giữ nghĩa trung,
Hậu sinh ý hợp mấy ai cùng.
Ngọc Sơn đâu dễ giam chân báo,
Rừng bút vui nhìn cao cánh hồng.
Mây nổi qua non liền biển biếc,
Nước thu nhớ bạn một hồ không.
Làm quan nếu hỏi Phương Đình ý.
Già yếu còn đây một lão ông.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông từ lâu vẫn làm điều nghĩa
Ý chí đồng mấy kẻ cùng tôi
Ngọc Sơn đâu nhốt báo hoài
Vườn Hàn vui thấy gần ai chim hồng
Mây qua núi vào vùng biển trắng
Nước nhớ người thanh vắng một hồ
Phương Đình quan hỏi xin thưa
Suy đồi đạo lý già nua một người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nề nếp gia môn giữ nghĩa nhân,
Hậu sinh ý hợp mấy ai gần.
Ngọc Sơn đâu phải nơi giam báo,
Rừng bút vui mừng thấy cánh hồng.
Qua núi mây bay liền với biển,
Thu hồ mặt nước nhớ người thân.
Phương Đình quan lại ai có hỏi,
Chỉ một lão gìà đã yếu gân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ lâu trung nghĩa nếp gia phong
Mừng kẻ hậu sinh hợp ý mình
Nào chốn Ngọc Sơn cầm hổ báo
Phải nơi rừng bút dõi chim hồng
Hồ trong nước biếc chung hoài cảm
Biển trắng mây trong một sắc đồng
Nếu hỏi việc quan sao đó nhỉ
Phương Đình lụ khụ đáp khôn thông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời