同皇甫冉赴官,留別靈一上人

法許廬山遠,
詩傳休上人。
獨歸雙樹宿,
靜與百花親。
對物雖留興,
觀空已悟身。
能令折腰客,
遙賞竹房春。

 

Đồng Hoàng Phủ Nhiễm phó quan, lưu biệt Linh Nhất thượng nhân

Pháp hứa Lô Sơn Viễn,
Thi truyền Hưu thượng nhân.
Độc quy song thọ túc,
Tịnh dữ bách hoa thân.
Đối vật tuy lưu hứng,
Quán không dĩ ngộ thân.
Năng lệnh chiết yêu khách,
Dao thưởng trúc phòng xuân.


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Hạnh như Lô Sơn Viễn
Thơ tợ Thượng nhân Hưu
Riêng ngồi dưới Song thọ
Tịnh với trăm hoa cười
Trước vật dù lưu hứng
Quán Không ngộ thân mình
Hay làm khách hâm mộ
Hân thưởng vị ngày xuân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Pháp tánh học núi Lư thầy Viễn
Thơ trao cho sư chốn tịnh chay
Ẩn cư am giữa hai cây
Thân tâm trong sạch sánh tày trăm hoa
Trước sự vật tuy là cảm hứng
Nhưng tâm đà ngộ chúng đều không
Uy danh khiến khách khom lưng
Thưởng xuân phòng trúc ở vùng xa xôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời