01/11/2020 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn tống Hàn lâm Bùi Tử Huy Côn chi kinh
於劍湖玉山送翰林裴子輝琨之京

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2011 20:14

 

Nguyên tác

久受君家行義風,
後生末契更誰同。
玉山豈得終藏豹,
翰苑欣看正漸鴻。
遇嶺浮雲連海白,
懷人收水一湖空。
宦遊若問方亭者,
為道衰頹一老翁。

Phiên âm

Cửu thụ quân gia hành nghĩa phong,
Hậu sinh mạt khế cánh thuỳ hồng.
Ngọc Sơn khởi đắc chung tàng báo,
Hàn uyển hân khan chính tiệm hồng.
Quá lĩnh phù vân liên hải bạch,
Hoài nhân thu thuỷ nhất hồ không.
Hoạn du nhược vấn Phương Đình giả,
Vi đạo suy đồi nhất lão ông.

Dịch nghĩa

Từ lâu gia đình ông giữ được phong thái làm việc nghĩa
Người sinh sau, ý chí hợp với mình có mấy ai.
Ngọc Sơn há phải nơi cuối cùng để nhất con báo,
Chốn rừng bút vui mừng được thấy rõ gần chim hồng.
Mây bay qua núi nối liền với màu trắng của biển,
Mặt nước hồ thu gợi nhớ làm thành một không gian với mặt hồ.
Việc đi làm quan, nếu có hỏi đến Phương Đình này,
Thì chỉ là một ông lão làm suy đồi đạo lý mà thôi.

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Nề nếp gia môn giữ nghĩa trung,
Hậu sinh ý hợp mấy ai cùng.
Ngọc Sơn đâu dễ giam chân báo,
Rừng bút vui nhìn cao cánh hồng.
Mây nổi qua non liền biển biếc,
Nước thu nhớ bạn một hồ không.
Làm quan nếu hỏi Phương Đình ý.
Già yếu còn đây một lão ông.
Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn tống Hàn lâm Bùi Tử Huy Côn chi kinh