送司馬道士遊天台

羽客笙歌此地違,
離筵數處白雲飛。
蓬萊闕下長相憶,
桐柏山頭去不歸。

 

Tống Tư Mã đạo sĩ du Thiên Thai

Vũ khách sanh ca thử địa vi,
Ly diên sổ xứ bạch vân phi.
Bồng lai khuyết hạ trường tương ức,
Đồng Bách sơn đầu khứ bất quy.

 

Dịch nghĩa

Người tiên rời khỏi chốn nầy giữa tiếng đàn ca
Tiệc vừa dứt, làn mây trắng bay đi
Dưới cung bồng lai luôn mãi nhớ nhau
Trên đỉnh núi Đồng Bách người đi không trở lại

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Chốn tiễn người tiên trổi tiếng ca
Tiệc tàn mây trắng vút bay xa
Dưới cung Bồng thẳm luôn tâm tưởng
Đồng Bách người đi chẳng nhớ nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tiễn khách tiên ca trổi chỗ này,
Tiệc đưa, thưa thớt trắng mây bay.
Bồng Lai dưới cửa bao thương nhớ,
Đồng Bách đi rồi, chẳng lại đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tiễn người, ca hát nơi đây,
Tiệc xong mây trắng vội bay phương nào.
Điện Bồng Lai, nhớ dường bao,
Đầu non Đồng Bách, bạn sao chẳng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chốn này ca hát tiễn người tiên,
Tiệc dứt, làn mây trắng ruổi liền.
Dưới điện Bồng Lai ghi nhớ mãi,
Đầu non Đồng Bách tuyệt mù lên.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hát, đàn, tiễn khách ra đi,
Tiệc tàn, mây trắng tức thì bay lên.
Bồng Lai, nhớ mãi không quên,
Đầu non Đồng Bách, đi lên chẳng về..

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn nầy đàn hát tiễn người tiên
Tan tiệc làn mây trắng nổi lên
Dưới điện Bồng Lai thương nhớ mãi
Đầu non Đồng Bách nhớ hay quên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sênh ca tiễn biệt người tiên
Tiệc xong mây trắng cưỡi liền cao bay
Cung Bồng Lai nhớ nhung đầy
Đầu non Đồng Bách đi ngay không về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người tiên rời giữa tiếng đàn ca,
Dứt tiệc mây bay làn trắng xa,
Cung dưới bồng lai luôn mãi nhớ,
Đỉnh non Đồng Bách không về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người tiên rời giữa đàn ca,
Tiệc vừa mới dứt mây bay trắng làn,
Bồng lai luôn mãi nhớ sang,
Đỉnh non Đồng Bách người đang không về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời