Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 29/08/2005 18:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/02/2006 13:43

陸渾山莊

歸來物外情,
負杖閱岩耕。
源水看花入,
幽林採藥行。
野人相問姓,
山鳥自呼名。
去去獨吾樂,
無然愧此生。

 

Lục Hồn sơn trang

Quy lai vật ngoại tình,
Phụ trượng duyệt nham canh.
Nguyên thuỷ khán hoa nhập,
U lâm thái dược hành.
Dã nhân tương vấn tính,
Sơn điểu tự hô danh.
Khứ khứ độc ngô lạc,
Vô nhiên quý thử sinh.

 

Dịch nghĩa

Trở về lại, tâm tình ở ngoài chuyện đời
Chống gậy nhìn cày ruộng bên núi
Vào tận đầu nguồn nước xem hoa
Đi vào chốn rừng âm u hái thuốc
Người lạ hỏi thăm tên họ
Chim trên núi tự xưng là tên
Chỗ nào cũng riêng là khoái lạc của ta
Không tài năng gì, thấy xấu hổ cho kiếp này

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Nghỉ về gác bỏ chuyện đời,
Thung dung chống gậy coi chơi ruộng cồn.
Xem hoa vào tận trong nguồn,
Có khi hái thuốc đi luôn vào rừng.
Người quê hỏi họ lăng nhăng,
Chim kêu trên núi tự xưng tên mình.
Đi đi cho thỏa tâm tình,
Vụng về ngẫm lại sinh bình tủi thay.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Về quê rũ bỏ việc đời,
Chống gậy thăm ruộng mà chơi.
Đầu nguồn xem hoa bên suối,
Rừng sâu hái thuốc thảnh thơi.
Gặp người thượng hỏi tên họ,
Chim núi kêu đó là mình.
Đi đi về về vui thú,
Không gì cho thỏa bình sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Shrek

Gột sạch về thôi chuyện thị phi
Gậy tiên đứng ngắm ruộng xanh rì
Xem hoa lội suối đôi lần dạo
Hái thuốc băng rừng cũng lắm khi
Dưới xóm kẻ dò toàn vớ vẩn
Trên non chim hót nhận vơ kỳ
Cứ đi cho thỏa tâm tình ấy
Ngẫm vụng bình sinh có tủi chi


Thử thực hiện theo dạng thơ Đường luật
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Về nhà việc vứt thôi !
Chống gậy xem vườn đồi.
Đầu suối chờ hoa nở,
Rừng hoang hái thuốc phơi.
Người quê họ hỏi tới,
Chim núi tên xưng rồi.
Lui tới riêng vui vẻ,
Tài không, thẹn với đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Gác bỏ chuyện đời, trở lại nhà
Ruộng cày, chống gậy dạo xem qua
Vào trong rừng thẳm tìm cây thuốc
Trở lại nguồn xưa ngắm sắc hoa
Gặp bác nhà quê cùng hỏi họ
Nhận tên chim núi bởi nghe ca
Một mình thơ thẩn cùng vui thú
Đời chẳng tài năng cũng thẹn mà!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Về vui cảnh tự nhiên,
Chống gậy dạo đồi bên.
Hái thuốc cao non vắng,
Xem hoa tới suối yên.
Gặp người quê hỏi họ,
Nghe chim núi mach tên.
Đi hoài lòng thoả thích,
Thẹn chẳng chút tài hèn...


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Về đây với chuyện đời tạm gác
Chống gậy xem canh tác trên non
Xem hoa tới tận suối nguồn
Vào rừng hái thuốc luôn luôn u nhàn
Gặp thổ dân hỏi han tên họ
Nghe chim rừng hót tỏ loài mình
Đến đâu cũng thấy thoả tình
Không gì hổ thẹn về danh phận này.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Bôn xu lòng đã chán
Chống gậy đứng xem cày
Nguồn thẳm thơm ngào ngạt
Rừng sâu thức sẵn bày
Người đồng đương hỏi họ
Chim núi đã “Thưa thầy”
Đi lại cùng ai tá
Nghĩ tài thẹn chửa hay!


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Về lại tâm tình ngoài chuyện đời
Thung dung chống gậy nhìn cày chơi.
Xem hoa vào tận đầu nguồn nước
Vào chốn rừng sâu hái thuốc trời.
Người lạ hỏi thăm tên với họ,
Chim trên núi tự thưa thầy rồi.
Chỗ nào khoái lạc ta đều tới,
Xấu hổ không tài gì ở đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tâm tình ngoài vật về thôi
Chống gậy lên núi xem chơi cày bừa
Vào nguồn suối nước xem hoa
Rừng tối hái thuốc đi qua lối viền
Thổ dân lại hỏi họ tên
Chim núi tự hót thành tên lạ đời
Đi đi chỉ thấy mình vui
Tự nhiên vô cớ thẹn thay kiếp này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời