29/03/2023 23:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục Hồn sơn trang
陸渾山莊

Tác giả: Tống Chi Vấn - 宋之問

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/08/2005 18:31

 

Nguyên tác

歸來物外情,
負杖閱岩耕。
源水看花入,
幽林採藥行。
野人相問姓,
山鳥自呼名。
去去獨吾樂,
無然愧此生。

Phiên âm

Quy lai vật ngoại tình,
Phụ trượng duyệt nham canh.
Nguyên thuỷ khán hoa nhập,
U lâm thái dược hành.
Dã nhân tương vấn tính,
Sơn điểu tự hô danh.
Khứ khứ độc ngô lạc,
Vô nhiên quý thử sinh.

Dịch nghĩa

Trở về lại, tâm tình ở ngoài chuyện đời
Chống gậy nhìn cày ruộng bên núi
Vào tận đầu nguồn nước xem hoa
Đi vào chốn rừng âm u hái thuốc
Người lạ hỏi thăm tên họ
Chim trên núi tự xưng là tên
Chỗ nào cũng riêng là khoái lạc của ta
Không tài năng gì, thấy xấu hổ cho kiếp này

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Nghỉ về gác bỏ chuyện đời,
Thung dung chống gậy coi chơi ruộng cồn.
Xem hoa vào tận trong nguồn,
Có khi hái thuốc đi luôn vào rừng.
Người quê hỏi họ lăng nhăng,
Chim kêu trên núi tự xưng tên mình.
Đi đi cho thỏa tâm tình,
Vụng về ngẫm lại sinh bình tủi thay.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Chi Vấn » Lục Hồn sơn trang