19/05/2022 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Tư Mã đạo sĩ du Thiên Thai
送司馬道士遊天台

Tác giả: Tống Chi Vấn - 宋之問

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 17:14

 

Nguyên tác

羽客笙歌此地違,
離筵數處白雲飛。
蓬萊闕下長相憶,
桐柏山頭去不歸。

Phiên âm

Vũ khách sanh ca thử địa vi,
Ly diên sổ xứ bạch vân phi.
Bồng lai khuyết hạ trường tương ức,
Đồng Bách sơn đầu khứ bất quy.

Dịch nghĩa

Người tiên rời khỏi chốn nầy giữa tiếng đàn ca
Tiệc vừa dứt, làn mây trắng bay đi
Dưới cung bồng lai luôn mãi nhớ nhau
Trên đỉnh núi Đồng Bách người đi không trở lại

Bản dịch của Hải Đà

Chốn tiễn người tiên trổi tiếng ca
Tiệc tàn mây trắng vút bay xa
Dưới cung Bồng thẳm luôn tâm tưởng
Đồng Bách người đi chẳng nhớ nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Chi Vấn » Tống Tư Mã đạo sĩ du Thiên Thai