Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/12/2007 17:53

宮中行樂其三

盧橘為秦樹,
蒲萄出漢宮。
煙花宜落日,
絲管醉春風。
笛奏龍吟水,
蕭鳴鳳下空。
君王多樂事,
還與萬方同。

 

Cung trung hành lạc kỳ 3

Lô quất vi Tần thụ,
Bồ đào xuất Hán cung.
Yên hoa nghi lạc nhật,
Ty quản tuý xuân phong.
Địch tấu long ngâm thuỷ,
Tiêu minh phụng hạ không.
Quân vương đa lạc sự,
Hoàn dữ vạn phương đồng.

 

Dịch nghĩa

Lô quất kết quả trên cây điện Tần,
Rượu bồ đào bày tiệc cung nhà Hán.
Khói hoa trong buổi chiều tà,
Đàn ca say ngọn gió xuân.
Tiếng sáo thổi như rồng ngâm nga trong nước,
Tiếng tiêu ngân như phượng hót trên tầng không.
Quân vương có nhiều thú vui,
Mà vẫn cùng với nhân dân vui hoà.


(Năm 743)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lô quất trong Tần điện,
Bồ đào tiệc Hán cung.
Khói hoa chiều bóng xế,
Ca múa gió xuân nồng.
Sáo tấu, rồng ngâm nước,
Tiêu ngân, phượng hót không.
Quân vương nhiều thú lạ,
Vẫn với dân vui cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lô quốc cây Tần đơm quả,
Rượu nho cung Hán tuôn dòng.
Khói hoa chiều xuống yến tiệc,
Đàn hát gió xuân say nồng!
Sáo tấu rồng ngâm trong nước,
Tiêu ngân phụng múa trên không.
Quân vương nhiều việc vui thú,
Vẫn với muôn phương hoà đồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây lô quất đất Tần trái chín
Rượu bồ đào cung Hán đem ra
Buổi chiều thích hợp khói hoa
Tiếng đàn tiếng sáo say hoà gió xuân
Tiếng sáo như rồng ngâm sông rộng
Tiêu tấu như tiếng phượng xuống trần
Vui nhiều chẳng những minh quân
Khắp nơi cũng hưởng hồng ân vui hoà.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lô quất kết hoa quả điện Tần,
Bồ đào bày tiệc Hán cung ngân.
Khói hoa trong buổi chiều tà xuống,
Đàn hát ca say ngọn gió xuân.
Sáo thổi như rồng ngâm dưới nước,
Tiêu ngân như phượng hót trời tầng.
Quân vương nhiều việc còn vui thú,
Mà vẫn vui hoà cùng chúng dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời