Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2006 05:23

橫江詞其四

海神東過惡風迴,
浪打天門石壁開。
浙江八月何如此,
濤似連山噴雪來。

 

Hoành giang từ kỳ 4

Hải thần đông quá ác phong hồi,
Lãng đả Thiên Môn thạch bích khai.
Chiết giang bát nguyệt hà như thử,
Đào tự liên san phún tuyết lai.

 

Dịch nghĩa

Sóng thần tới, gió hung ác cũng lại,
Đánh lở núi Thiên Môn tạo ra các vách núi.
Sông Chiết tháng tám cũng chỉ hung dữ đến vậy,
Sóng đánh vào vách núi hai bên bờ toé bọt trắng như tuyết.


(Năm 726)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Hải thần cuộn gió từ Đông,
Sóng nhồi vách đá muốn tông cửa trời.
Triêt giang đã tháng tám rồi,
Sóng cao như núi tuyết phơi bọt ngầu.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gió dữ, hải thần đông cuộn qua,
Sóng tung núi biếc cửa trời ra.
Chiết giang tháng tám, sao như thế ?
Sóng tựa liên sơn phóng tuyết nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sóng thần cùng gió hung trở lại
Đánh nuí Thiên thành cái cổng trời
Chiết giang cũng dữ vậy thôi
Sóng va vách nuí trắng ngời tuyết pha

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thần biển vừa đi gió thổi ào
Thiên Môn đá lở nước tuôn trào
Chiết Giang tháng tám chừng như thế
Núi tuyết phun trào ngọn sóng cao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng thần, gió dữ đông tràn qua,
Làm lở Thiên Môn tạo vách ra.
Tháng tám Chiết Giang chừng sóng dữ,
Núi bờ sóng đánh tuyết bông pha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời