古風其二(蟾蜍薄太清)

蟾蜍薄太清,
蝕此瑤臺月。
圓光虧中天,
金魄遂淪沒。
螮蝀入紫微,
大明夷朝暉。
浮雲隔兩曜,
萬象昏陰霏。
蕭蕭長門宮,
昔是今已非。
桂蠹花不實,
天霜下嚴威。
沈嘆終永夕,
感我涕沾衣。

 

Cổ phong kỳ 02 (Thiềm thừ bạc Thái Thanh)

Thiềm thừ bạc Thái Thanh,
Thực thử Dao Đài nguyệt.
Viên quang khuy trung thiên,
Kim phách toại luân một.
Đế đông nhập Tử Vi,
Đại minh di triêu huy.
Phù vân cách lưỡng diệu,
Vạn tượng hôn âm phi.
Tiêu tiêu Trường Môn cung,
Tích thị kim dĩ phi.
Quế đố hoa bất thực,
Thiên sương hạ nghiêm uy.
Trầm thán chung vĩnh tịch,
Cảm ngã di triêm y.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thiềm thừ mờ Thái Thanh,
Dao Đài khuyết gương trăng.
Giữa trời vơi vầng sáng,
Chim lặn bao ánh vàng.
Cung Tử Vi mây chắn,
Mặt trời đà quay ngang.
Mây nổi trời, trăng cách,
Trong tối, muôn vật chìm.
Cung Trường Môn vắng vẻ,
So trước, nay đâu bằng.
Quế sâu, hoa chẳng đậu,
Uy vũ, giáng trời sương.
Tiếng than dài đêm vắng,
Áo ta, nước mắt đằm.


Nguồn: Thơ Lý Bạch, Ngô Văn Phú, NXB Lao động, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
53.60
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cóc trăng làm Thái Thanh mờ nhạt
Lại còn ăn mòn khuyết Dao Đài
Vầng trăng giảm ở giữa trời
Ánh vàng như đã trở lui đắm chìm
Cầu vồng chiếu Tử Vi cung điện
Sáng mênh mông làm biến nắng mai
Trời trăng mây cách cả hai
Tối thui muôn vật mưa bay mịt mù
Cung Trường Môn âm u ai oán
Chuyện ngày xưa nay phán đã sai
Quế bị mọt hoa không đài
Trời oai nghiêm xuống dài dài hơi sương
Ngầm than thở tối cuối năm
Lòng ta cảm khái lệ đầm áo khăn.

15.00
Trả lời