憶東山其二

我今攜謝妓,
長嘯絕人群。
欲報東山客,
開關掃白雲。

 

Ức Đông Sơn kỳ 2

Ngã kim huề Tạ kỹ,
Trường khiếu tuyệt nhân quần.
Dục báo Đông Sơn khách,
Khai quan tảo bạch vân.

 

Dịch nghĩa

Ta nay đem theo nàng ca kỹ của nhà họ Tạ,
Thở dài mà xa dời người đời.
Muốn báo cho người ở Đông Sơn,
Hãy quét sạch mây trắng.


(Năm 744)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nay mang nàng Tạ kỹ,
Thở dài lánh người đời.
Báo khách Đông Sơn nọ,
Mở cửa quét mây mù.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tâm

Mang theo nàng Tạ tài hoa,
Thở dài ngao ngán, ta xa lánh đời.
Khách Đông Sơn, muốn báo người.
Giúp ta chuyển đám mây trời trắng kia.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mang Tạ kỹ lên đường,
Thở dài, tránh đời thường.
Khách Đông Sơn xin nhắn,
Mở cửa quét mây vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Nay đem nàng Tạ kỹ,
Thở dài lánh đời đi,
Khách Đông Sơn nhắn với,
Mây trắng quét sạch lì!

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Nàng Tạ, ca kỹ tài hoa,
Đem nàng theo, thở dài ta lánh đời.
Hỡi những khách Đông Sơn ơi,
Mở cửa quan, quét mây trời trắng đi!

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nay ta dắt Tạ kỷ,
Thở dốc, lánh nhân gian.
Muốn báo Đông Sơn khách,
Cửa xua mây trắng ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Mang nàng Tạ kỹ cùng theo,
Lánh xa nhân thế, thở kêu tiếng dài.
Khách Đông Sơn, muốn báo ngay,
Mở toang cánh cửa, quét mây trắng trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay ta dắt theo nàng Tạ kĩ
Hô lớn xa lánh hết mọi người
Cùng bè bạn núi Đông chơi
Hãy mau mở cửa quét mây đón chào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nay ta mang nàng Tạ
Thở dài ngao ngán đời
Nhắn giùm Đông Sơn khách
Mở cửa quét mây chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ca kỹ theo ta nàng họ Tạ,
Thở dài xa tránh hẳn người đời.
Đông Sơn muốn báo cho người ở,
Hãy quét sạch ngay mây trắng trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối