07/12/2022 10:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Đông Sơn kỳ 2
憶東山其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/08/2007 16:00

 

Nguyên tác

我今攜謝妓,
長嘯絕人群。
欲報東山客,
開關掃白雲。

Phiên âm

Ngã kim huề Tạ kỹ[1],
Trường khiếu tuyệt nhân quần.
Dục báo Đông Sơn khách[2],
Khai quan tảo bạch vân.

Dịch nghĩa

Ta nay đem theo nàng ca kỹ của nhà họ Tạ,
Thở dài mà xa dời người đời.
Muốn báo cho người ở Đông Sơn,
Hãy quét sạch mây trắng.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Nàng Tạ, ca kỹ tài hoa,
Đem nàng theo, thở dài ta lánh đời.
Hỡi những khách Đông Sơn ơi,
Mở cửa quan, quét mây trời trắng đi!
(Năm 744)

[1] Tạ An đời Nam Tấn thường đem một người ca kỹ tới Đông Sơn để du ngoạn. Ý của Lý Bạch ở đây là ông muốn noi theo Tạ An về ẩn cư ở Đông Sơn. Tạ An hiệu là An Thạch, sống vào đời Nam Tấn. Thời trẻ ông từng là nhân sĩ, sau đó ở ẩn suốt 16 năm ở Đông Sơn, năm 40 tuổi được mời mãi mới ra giữ chức Thừa tướng, xây dựng chính sách an dân "Trấn chi dĩ tĩnh" giữ cho nhà Nam Tấn cục diện yên ổn suốt hơn 20 năm. Ông cùng với Hằng Xung một văn một võ là hai trụ cột của triều đình Nam Tấn, được gọi là "Giang tả nhị huyền".
[2] Chỉ Tạ An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Ức Đông Sơn kỳ 2