Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2006 05:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/02/2006 05:21

橫江詞其二

海朝南去過尋陽,
牛渚由來險馬當。
橫江欲渡風波惡,
一水牽愁萬里長。

 

Hoành giang từ kỳ 2

Hải triều nam khứ quá Tầm Dương,
Ngưu Chử do lai hiểm Mã Đương.
Hoành giang dục độ phong ba ác,
Nhất thuỷ khiên sầu vạn lý trường.


Hoành giang: bến sông Hoành, nay tại đông nam huyện Hoà, tỉnh An Huy. Đối diện bên kia sông là hòn Thái Thạch, hình thế cả hai bờ vô cùng hiểm trở.

(Năm 726)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Sóng biển về nam quá Tầm Dương
Ngưu Chử hiểm hơn cả Mã Đương.
Muốn vượt bến Hoành mà sóng dữ,
Nỗi buồn, sông nước dặm dài vương!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngưu Chử hiểm về bỡi Mã Đương,
Hải triều nam đến quá Tầm Dương.
Hoành giang muốn vượt, phong ba ác,
Một nước, sầu dâng vạn dặm trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Về nam triều biển vượt Tầm Dương
Ngưu Chử hãy còn hiểm Mã Đương
Muốn vượt Hoàng Giang ghê sóng gió
Nước dâng muôn dặm nỗi sầu thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tầm Dương nam xuôi theo sóng biển
Núi Mã Đương ít hiểm hơn Ngưu
Hoành Giang muốn vượt sóng cao
Sông đưa vạn dặm nỗi sầu đi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuôi Nam cưỡi sóng  vượt Tầm Dương
Ngưu Chử hiểm hơn núi Mã Đương.
Muốn vượt Hoành Giang còn sóng dữ,
Dặm dài sông nước vạn sầu thương!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời