18/01/2021 18:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành giang từ kỳ 2
橫江詞其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2006 05:14

 

Nguyên tác

海朝南去過尋陽,
牛渚由來險馬當。
橫江欲渡風波惡,
一水牽愁萬里長。

Phiên âm

Hải triều nam khứ quá Tầm Dương[1],
Ngưu Chử[2] do lai hiểm Mã Đương[3].
Hoành giang dục độ phong ba ác,
Nhất thuỷ khiên sầu vạn lý trường.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Sóng biển về nam quá Tầm Dương
Ngưu Chử hiểm hơn cả Mã Đương.
Muốn vượt bến Hoành mà sóng dữ,
Nỗi buồn, sông nước dặm dài vương!
Hoành giang: bến sông Hoành, nay tại đông nam huyện Hoà, tỉnh An Huy. Đối diện bên kia sông là hòn Thái Thạch, hình thế cả hai bờ vô cùng hiểm trở.

(Năm 726)
[1] Bến Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây.
[2] Tên núi, nay thuộc tây bắc huyện Đương Đồ, tỉnh An Trưng.
[3] Tên núi, nay thuộc đông bắc huyện Bành, tỉnh Giang Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Hoành giang từ kỳ 2