哭晁卿衡

日本晁卿辭帝都,
征帆一片繞蓬壺。
明月不歸沉碧海,
白雲愁色滿蒼梧。

 

Khốc Triều Khanh Hành

Nhật Bản Triều Khanh từ đế đô,
Chinh phàm nhất phiến nhiễu Bồng Hồ.
Minh nguyệt bất quy trầm bích hải,
Bạch vân sầu sắc mãn Thương Ngô.

 

Dịch nghĩa

Ông Triều Khanh người Nhật từ giã đế đô,
Cánh buồm đi xa cứ quanh quẩn mãi ở đảo Bồng Hồ.
Trăng sáng không theo ông về biển xanh,
Mây trắng buồn vương khắp núi Thương Ngô.


Triều Khanh Hành người Nhật, nguyên tên là A Bồi Trọng Ma Lã. Năm 717, được 20 tuồi, ông sang nhà Đường học đại học mới cải danh như trên cho dễ xưng hô. Học xong, ông ở lại làm quan dưới triều vua Đường Huyền Tông với chức Tư kinh cục hiệu thư. Năm 753, nhân có sứ thần Nhật đi sứ sang, ông xin theo về nước thăm nhà, vua chuẩn y. Chẳng may thuyền gặp bão, ông mạng vong.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Triều Khanh từ lúc rời thủ đô
Cánh buồm quanh quẩn đảo Bồng Hồ
Một mảnh trăng trong chìm đáy biển
Trời mây ủ rủ khắp Thương Ngô.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đến Nhật Triều Khanh biệt đế đô,
Bườm giương một chiếc lạc Bồng Bồ.
Trăng sáng không về chìm biển biếc,
Để buồn mây trắng quyện Thương Ngô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Đế đô từ giã lên đường,
Triều Khanh đến Nhật, cánh buồm viễn chinh.
Bồng Hồ quanh quẩn một mình,
Mà trên biển biếc chẳng chìm bóng trăng.
Bạt ngàn mây trắng mang mang,
Một trời sầu thảm ngập tràn Thương Ngô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người Nhật Triều Khanh biệt đế đô
Thuyền về phảng phất cõi Bồng Hồ
Trăng không về, lặn nơi thanh hải
Mây trắng vương buồn khắp nuí Ngô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Về Nhật Triều Khanh biệt đế kinh
Bồng Hồ quanh quẩn cánh buồm dong
Biển xanh trăng sáng khôn quay lại
Mây trắng Thương Ngô ảo não lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người Nhật Triều Khanh giã đế đô,
Cánh buồm quanh mãi đảo Bồng Hồ.
Trăng sáng không theo về biển biếc,
Buồn vương mây trắng khắp Thương Ngô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời