哭貝韜

交朋來哭我來歌,
喜傍山家葬荔蘿。
四海十年人殺盡,
似君埋少不埋多。

 

Khốc Bối Thao

Giao bằng lai khốc, ngã lai ca,
Hỉ bạng sơn gia táng lệ la.
Tứ hải thập niên nhân sát tận,
Tự quân mai thiểu bất mai đa.

 

Dịch nghĩa

Các bạn khác tới khóc xã giao, còn tôi tới hát mừng,
Ông được chôn gần nhà trên núi, lại giữa đám cỏ thơm.
Mười năm, khắp nơi người chết không kể xiết,
Ông được chôn cất riêng, không bị vùi tập thể.


Bối Thao thân thế không rõ, có lẽ chỉ là người bạn đương thời với tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạn xã giao khóc ròng, ta hát
Mừng cho ông chôn cất gần nhà
Mười năm người chết can qua
Mình ông một mộ, người ta bị vùi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người đến khóc ông tôi hát mừng
Mộ chôn trên núi giữa vườn thơm
Mười năm bốn biển bao người chết
Riêng một mình ông chẳng mộ chung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời