Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (176 bài)
- Phan Bội Châu (238 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)
Tạo ngày 23/06/2022 11:29 bởi tôn tiền tử
Trần Quốc Duy là một chí sĩ cách mạng trong thời kỳ chống thực dân Pháp, bị giặc bắt và đày ra Côn Đảo. Tại đây, ông có đôi câu đối nổi tiếng điếu Nguyễn Tiểu La.