Đảo Côn Lôn diện tích bấy nhiêu, dung nạp biết bao người, lạ lạ sao, xây dựng từ xưa, nào hỏi gì có hẹn hay không, giữa lòng nổi ngọn non côi, cao cao cao, nhà cửa anh hùng lưu tại đó;

Nước Đại Việt máu xương mua lại, giá đáng một cái chết, oán oán mãi, lưu ly ngày ấy, bước ra lại không ca mà khóc, trong mộng hoảng kêu đồng chí, đánh đánh đánh, bầu trời độc lập trả về đây.

tửu tận tình do tại