古風其十一(黃河走東溟)

黃河走東溟。
白日落西海。
逝川與流光。
飄忽不相待。
春容舍我去。
秋髮已衰改。
人生非寒松。
年貌豈長在。
吾當乘雲螭。
吸景駐光綵。

 

Cổ phong kỳ 11 (Hoàng Hà tẩu đông minh)

Hoàng Hà tẩu đông minh,
Bạch nhật lạc tây hải
Thệ xuyên dữ lưu quang
Phiêu hốt bất tương đãi
Xuân dung xả ngã khứ
Thu phát dĩ suy cải
Nhân sinh phi hàn tùng
Niên mạo khởi trường tại
Ngô đương thừa vân ly
Hấp ảnh trụ quang thái

 

Dịch nghĩa

Dòng nước sông Hoàng Hà chạy xuống biển Đông,
Vầng mặt trời trắng rụng xuống biển Tây,
Dòng nước và ánh sáng
Vùn vụt đi không chờ ai cả.
Cái vẻ xuân tươi đã bỏ ta đi mất.
Tóc về thu đã biến đổi màu xưa.
Đời người ta nào phải đâu cây thông
Chịu lạnh sao có thể còn mãi được?
Ta nên cưỡi rống lên trời,
Hút lấy ánh sáng của Mặt trời, Mặt trăng để giữ lấy cái tươi trẻ lâu dài.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Sông Hoàng cuồn cuộn về Đông
Mặt trời trắng nọ sa vùng biển Tây
Nước trôi, bóng chạy như bay
Vụt đi không một phút giây đợi người
Vẻ xuân lìa bỏ ta rồi
Tóc thu này đã phôi pha biến màu
Thân người phải cội tùng đâu
Dung nhan sao được bền lâu chẳng già
Xuân tươi giữ được chăng là
Cưỡi rồng hút ánh quang hoa đôi vầng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoàng Hà nhắm biển đông xuôi chảy
Mặt trời chiều lặn cuối hồ tây
Dòng sông và ánh mặt trời
Luân lưu vùn vụt không ai đợi chờ
Vẻ xuân đã bỏ ta đi mất
Tóc mùa thu dáng dấp đổi thay
Đời người không giống thông cây
Mỗi năm diện mạo há vầy mãi sao?
Ta cưỡi ly mây cao lên thấu
Thu ảnh và nương náu ánh màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời