Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi ltvannhi vào 09/11/2012 10:34

上皇西巡南京歌其八

秦開蜀道置金牛,
漢水元通星漢流。
天子一行遺聖跡,
錦城長作帝王州。

 

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 08

Tần khai Thục đạo trí kim ngưu,
Hán thuỷ nguyên thông tinh Hán lưu.
Thiên tử nhất hành di thánh tích,
Cẩm thành trường tác đế vương châu.

 

Dịch nghĩa

Nhà Tần mở đường vào Thục dựng trâu vàng
Nước sông Hán thông thoát dòng nước chảy xuôi
Thiên tử một lần dời đi để lại thánh tích
Thành gấm dựng lên lâu dài là châu của bậc đế vương

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngao_0p

Tần thông đường Thục dựng trâu vàng,
Sông Hán khai dòng nước chảy ngang.
Thiên tử tuần hành ghi thánh tích,
Gấm thành, châu của đế vương sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dựng trâu vàng nhà Tần vào Thục
Nước Hán giang thông thoát, Ngân trôi
Lưu thánh tích, vua di dời
Cẩm thành từ đó suốt đời đế châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tần khai đường Thục dựng trâu vàng
Sông Hán thông dòng nước chảy sang
Thiên tử đi qua lưu thánh tích
Cẩm thành muôn thuở đất quân vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà Tần vào Thục dựng trâu vàng,
Sông Hán thông dòng nước chảy băng,
Thiên tử tuần du ghi thánh tích,
Cẩm thành muôn thuở ấy giang san.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời