上皇西巡南京歌其二

九天開出一成都,
萬戶千門入畫圖。
草樹雲山如錦繡,
秦川得及此間無。

 

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 02

Cửu thiên khai xuất nhất Thành Đô,
Vạn hộ thiên môn nhập hoạ đồ.
Thảo thụ vân sơn như cẩm tú,
Tần xuyên đắc cập thử gian vô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thành Đô trời mờ nhất riêng vùng
Vạn cửa nghìn nhà đẹp mắt trông
Cây cỏ núi mây như gấm vóc
Tần xuyên hỏi được thế này không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một Thành Đô do trời sáng tạo
Đẹp như tranh ngàn vạn ngôi nhà
Gấm thêu mây núi cỏ hoa
Tần xuyên cảnh vật chắc là không hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chín tầng trời mở nhất Thành Đô
Vạn cửa muôn nhà tựa hoạ đồ
Mây núi cỏ cây dường gấm vóc
Sông Tần đâu dễ sánh ngang chưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chín trời mở nhất Thành Đô,
Muôn nhà vạn cửa hoạ đồ đẹp thay!
Núi mây gấm vóc cỏ cây,
Sông Tần đâu dễ sánh tày cảnh quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời