Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: chí nam nhi (31) nhạc phủ (227)

Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 15:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/03/2006 03:38

行路難其二

大道如青天,
我猶不得出。
羞逐長安社中兒,
赤雞白狗賭梨栗。
彈劍作歌奏苦聲,
曳裾王門不稱情。
淮陰巿省笑韓信,
漢朝公鄉忌賈生。
君不見:
昔時燕家重郭隗,
擁篲折節無嫌猜。
劇辛樂毅感恩分,
輸肝剖膽效英才。
昭王白骨縈蔓草,
誰人更掃黃金臺。
行路難,歸去來。

 

Hành lộ nan kỳ 2

Đại đạo như thanh thiên,
Ngã do bất đắc xuất.
Tu trục Trường An xã trung nhi,
Xích kê bạch cẩu đổ lê lật.
Đàn kiếm tác ca tấu khổ thanh,
Duệ cứ vương môn bất xứng tình.
Hoài Âm thị tỉnh tiếu Hàn Tín,
Hán triều công khanh kỵ Giả Sinh.
Quân bất kiến:
Tích thì Yên gia trọng Quách Ngỗi,
Ủng trệ chiết tiết vô hiềm sai.
Kịch Tân, Nhạc Nghị cảm ân phân,
Thâu can phẫu đảm hiệu anh tài.
Chiêu Vương bạch cốt oanh man thảo,
Thuỳ nhân cánh tảo Hoàng Kim đài?
Hành lộ nan! Quy khứ lai...

 

Dịch nghĩa

Đường đi rộng lớn như trời xanh
Chỉ có tôi là không đi được
Xấu hổ chạy theo đám trẻ con trong chốn Trường An
Gà tía, chó trắng đem ra cá độ lấy lê lấy lúa
Búng cây kiếm cất tiếng ca lên âm thanh thê khổ
Xắn áo trước vương môn còn chưa thấy xứng tình
Phố chợ cười nhạo Hàn Tín nhát gan
Công khanh triều Hán kỵ tài Giả Nghị
Anh không thấy sao:
Thuở xưa nhà Yên trọng vọng Quách Ngỗi đến bao nhiêu
Ôm chổi, khòm lưng không chút ngần ngừ (tiếp đãi như thầy)
Kịch Tân, Nhạc Nghị cảm động lòng thành
Lật gan, bổ mật báo đáp bằng tài ba của mình
Chiêu Vương xương trắng đầy trên cỏ dại
Còn ai đến đem chổi quét đài Hoàng Kim nữa nhỉ?
Đi đường khó làm sao, thôi hãy về nhà thôi


(Năm 732)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đường rộng như trời xanh
Ta không ra đấy thật
Thẹn với Trường An bọn trẻ trung
Gà son chó trắng chèn lê lật
Múa gươm đàn hát xót cho mình
Vén áo sân vua chẳng hợp tình
Hoài Âm, kẻ chợ cười Hàn Tín
Triều Hán quan cao ghét Giả Sinh
Anh chẳng thấy:
Thuở trước vua Yên trọng Quách Ngỗi
Khom mình nâng chổi, chẳng chê bai
Kịch Tân, Nhạc Nghị nhờ ơn chúa
Trung can một dạ dốc anh tài
Xương trắng Chiêu Vương trong cỏ rối
Nào ai lại quét Hoàng Kim đài ?
Đường đi khó! Hãy về thôi!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trời xanh, đường thênh thang,
Ta còn chưa đến được,
Thẹn vì lớp trẻ xứ Trường An,
Đấu chó, chọi gà lê lật cược.
Huê gươm nhịp hát tiếng bi hoài,
Áo lết sân rồng, tỏ ý ai!
Hàn Tín, Hoài Âm bao kẻ mỉa,
Giả Sinh, quan Hán lắm ganh tài.
Người chẳng thấy:
Lúc trước vua Yên trọng Quách Ngỗi,
Cong lưng, chổi quét chẳng hổ nài.
Kịch Tân, Nhạc Nghị vì ơn chúa,
Nguyện khắc mật gan quyết trổ tài.
Xương trắng Chiêu Vương vùi cỏ dại,
Ai người quét dọn Hoàng Kim Đài?
Đường khó đi, về hỡi ai...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường rộng tựa trời xanh,
Chỉ mình ra chửa được.
Thẹn vì bám trẻ Tràng An mãi,
Đấu chó, chọi gà đổi dẻ lê.
Gõ kiếm hát lời nghe khó chịu,
Cửa vương lê áo mãi chưa tình.
Chợ Hoài Âm nhục, cười Hàn Tín,
Quan Hán triều hành, xót Giả Sinh.
Anh chẳng thấy:
Vua Yên quý Quách Ngỗi khi trước,
Trao cờ, cầm chổi ngại chi đây.
Nhạc Nghị, Kịch Tân ơn chúa trọng,
Đem hết mật gan góp sức tài.
Xương trắng mộ vua Chiêu cỏ quấn,
Ai lên quét dọn Hoàng Kim đài?
Đường đi khó! Quay lại thôi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường thênh thang như trời xanh ngắt
Chỉ có ta chưa thoát được ra
Trường An xấu hổ bê tha
Đấu thi chó trắng, chọi gà ăn lê
Gõ kiếm ca những lời chát chúa
Lết cửa vương mà chửa được xài
Cười Hàn Tin nơi chợ Hoài
Giả Sinh thương bị biếm sai đi đày
Ông thấy không:
Vua nước Yên trọng tài Quách Ngỗi
Cờ tiết trao không đổi hoài nghi
Kịch Tân, Nhạc Nghị ơn ghi
Đem toàn gan mật ra thi thố tài
Xương Chiêu vương cỏ leo quấn quít
Chổi ai cầm lên quét đài Hoàng?
Đường đi khó! Hãy quay vòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời