Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2007 17:55

宮中行樂其四

玉樹春歸日,
金宮樂事多。
後庭朝未入,
輕輦夜相過。
笑出花間語,
嬌來竹下歌。
莫教明月去,
留著醉嫦蛾。

 

Cung trung hành lạc kỳ 4

Ngọc thụ xuân quy nhật,
Kim cung lạc sự đa.
Hậu đình triêu vị nhập,
Khinh liễn dạ tương qua.
Tiếu xuất hoa gian ngữ,
Kiều lai trúc hạ ca.
Mạc giao minh nguyệt khứ,
Lưu trước tuý Thường Nga.

 

Dịch nghĩa

Trên cây ngọc xuân đã về,
Trong cung vàng nhiều tiệc vui.
Tại sân sau, ánh sáng sớm chưa vào tới,
Trên xe vua, đêm đang trôi qua.
Tiếng cười nói vọng ra từ trong khóm hoa,
Dáng tha thướt hát dưới bụi trúc.
Đừng để cho trăng sáng đi mất,
Hãy giữ lại nàng Hằng Nga đang say.


(Năm 743)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cây ngọc xuân về lại,
Cung vàng tiệc xếp ra.
Sân sau ngày sắp tới,
Xe ngự đêm đương qua.
Ngọc nữ trong hoa nói,
Mỹ nhân dưới trúc ca.
Chớ cho trăng sáng hết,
Hãy giữ bóng Hằng Nga.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Cây ngọc đón xuân đến,
Cung vàng vui mãi ra.
Đình sau ngày chửa tới,
Xe kiệu đêm dần qua !
Đùa giữa hoa cười nói,
Đến bên trúc hát ca.
Chớ làm trăng khuất mất,
Hãy chuốc say Hằng Nga !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân đã về trên cây ngà ngọc
Trong cung vàng nhiều tiệc vui chơi
Sân sau nắng sớm chưa lai
Xe vua còn phủ đêm dài chưa qua
Tiếng cười nói trong hoa vọng tới
Người đẹp ca dưới bụi trúc xanh
Đừng cho đi mất ánh trăng
Đặng ta chuốc rượu nàng Hằng Nga say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân đã về trên cây ngọc ngà,
Cung vàng nhiều tiệc vui bày ra.
Sân sau ánh sớm chưa vào tới,
Trên lọng xe vua đêm sắp qua.
Cười nói vọng ra từ khóm cúc,
Múa ca tha thướt dáng tre nhà.
Đừng cho trăng sáng che đi mất,
Hãy giữ Hằng Nga say ngà ngà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời