結襪子

燕南壯士吳門豪,
築中置鉛魚隱刀。
感君恩重許君命,
太山一擲輕鴻毛。

 

Kết miệt tử

Yên nam tráng sĩ Ngô môn hào,
Trúc trung trí duyên ngư ẩn đao.
Cảm quân ân trọng hứa quân mệnh,
Thái sơn nhất trịch khinh hồng mao.

 

Dịch nghĩa

Tráng sĩ miền nam nước Yên và hào kiệt đất Ngô
Dấu dao cùn trong đàn trúc, dấu đao trong bụng cá
Cảm ơn vua nên đem tính mạng đền ơn
Gieo núi Thái Sơn nhẹ như lông chim hồng


"Kết miệt tử" là tên một điệu hát cổ, có nghĩa là người đan vớ, ngụ ý là người quyết chí báo ơn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Yên Nam tráng sĩ, đất anh hào,
Chứa độc trong tre, cá giấu dao.
Hứa hẹn lo tròn, ơn chúa nặng,
Thái Sơn coi nhẹ tựa hồng mao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Yên Nam tráng sĩ cửa Ngô hùng,
Cá dấu đao, trúc chì đổ trong.
Cảm nhận ơn vua, lo giữ trọn,
Thái Sơn gieo nhẹ tựa lông hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng đàn bên suối

Yên Nam một đấng anh hùng
Trúc dùng chứa độc, cá dùng giấu dao
Mệnh vua, ơn nặng biết bao
Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao sá gì.

Xa trông bốn cõi mênh mông
Chí trai cùng với non sông hẹn hò.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Ngô Môn có bậc anh hào,
Lòng đàn bụng cá giấu dao tung hoành.
Đền ơn vua, quyết dâng mình,
Một gieo núi Thái, nhẹ tênh lông hồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Yên Nam tráng sĩ Ngô anh hào,
Đàn trúc đầy chì, cá giấu dao.
Liều chết báo đền ơn chúa nặng,
Thái Sơn gieo nhẹ tựa hồng mao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nam Yên, tráng sĩ Ngô Môn,
Lòng đàn, bụng cá, dao luồn dấu trong.
Ơn vua, mất mạng cam lòng,
Thái Sơn gieo tựa lông hồng nhẹ tênh...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngô, Yên tráng sĩ rất anh hào
Trong cá, trong đàn giấu bảo đao
Quyết trả ơn vua vong mạng sống
Thái Sơn gieo nhẹ tựa hồng mao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Yên Ngô có bậc anh hào
Đàn tre bụng cá giấu dao diệt thù
Nặng ơn lấy mạng đền bù
Thái Sơn gieo nhẹ tựa như lông hồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngô Yên tráng sĩ với anh hào,
Bụng cá trúc đàn dấu kiếm dao.
Đền đáp ơn vua bằng tính mạng,
Thái Sơn gieo nhẹ tựa hồng mao.

15.00
Trả lời