別東林寺僧

東林送客處,
月出白猿啼。
笑別盧山遠,
何煩過虎溪。

 

Biệt Đông Lâm tự tăng

Đông Lâm tống khách xứ,
Nguyệt xuất bạch viên đề.
Tiếu biệt Lư sơn viễn,
Hà phiền quá Hổ khê.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Đường Đông Lâm tiễn khách
Vượn trắng gọi trăng ngàn
Chào Lô sơn ở lại
Khe Cọp cách hồng trần


Nguồn: Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng, Tuệ Sỹ soạn dịch, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông Lâm từ biệt khách
Trăng ló vượn ngàn kêu
Lô Sơn chào ở lại
Khe Hổ bước lần theo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông Lâm tiễn khách lên đường
Vầng trăng ló bóng nỉ non vượn sầu
Lư Sơn xin vẫy tay chào
Bâng khuâng trong dạ khi rời Hổ Khê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chùa Đông Lâm sư thầy tiễn khách
Trăng vừa lên vượn bạch hú vang
Mỉm cười từ biệt Lư san
Đâu buồn khi phải qua vùng Hổ Khê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông Lâm tiễn khách lên đàng,
Gọi đàn vượn trắng trăng ngàn vừa lên.
Lô sơn chào ở lại bền,
Hồng trần khe Cọp cách bên sao phiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạo Vũ

Đông lâm tiễn khách xa
Vượn trắng gọi trăng ngà
Lô sơn kia ở lại
Khe cọp lại thấy phiền

Hạo Vũ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời