09/08/2022 18:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Đông Lâm tự tăng
別東林寺僧

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2013 22:51

 

Nguyên tác

東林送客處,
月出白猿啼。
笑別盧山遠,
何煩過虎溪。

Phiên âm

Đông Lâm tống khách xứ,
Nguyệt xuất bạch viên đề.
Tiếu biệt Lư sơn viễn,
Hà phiền quá Hổ khê.

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Đường Đông Lâm tiễn khách
Vượn trắng gọi trăng ngàn
Chào Lô sơn ở lại
Khe Cọp cách hồng trần
Nguồn: Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng, Tuệ Sỹ soạn dịch, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Biệt Đông Lâm tự tăng